Nattens poesi

Skön står glans
av tända ljus
välska glas
och Gudmäns godhet
Skönast dock
den glans som tänts
bak gråt, i ungmöns ögon

Lite poesi ur Frans G Bengtssons ‘Röde Orm’