Det universiella språket?

Ja, så här i vårtider brukar ju vårkänslorna bubbla fram, lite här och var! Här kommer några kloka ord från en vis man som jag lärt känna under det senaste året.

Vissa påstår att just deras språk, är det universella men de har alla fel. Det finns bara 1 Universellt språk som alla förstår oavsett hudfärg, religion eller språkbarriärer; Kärlek! Kärlek har ingen hudfärg, ingen religion, ingen distans, ingen ålder, inget kön och behöver inga ord för att förstås. ALLA kan ”prata” det genom att med gester, ögonkast, ömhet eller en lätt puss, hålla någons hand… Orden förstärker bara intensiteten.

Some claim that their languages are the Universal language, but they are all wrong. There is only 1 universal language that every one understands no matter witch skin colour, religion or language barrier there is; Love!Love has no skin colour, no religion, no distance, no age, no sex (gender) and does not need words to be “spoken”. EVERY ONE can speak love trough gests, eye contact, tenderness or a soft kiss, hold some ones hand and so on. The words just increase the sensitivity.

Dom tre L:en LivetsLiv and Love! Det är inte annat än helt underbart

Ta till vara på våren och lev livet!

Dom kloka orden kommer från en man kallad Roger Persson

One reply on “Det universiella språket?”

Comments are closed.