Brasilien, Juni 2009.

Jag har många gånger satt mig ned och påbörjat denna krönika/berättelse/redogörelse om min vistelse i Rio de Janiero i Juni 2009. Varje gång har något hänt, några gånger har jag inte alls blivit nöjd med vad jag skrivit, andra har jag varit en bra bit på väg, sparat och sedan på något sätt lyckats bli …

Project SingleSpeed

I somras fick jag inspiration, bland annat från Henrik Olssons projekt och diverse bloggar, att fixa mig en egen singlespeed. Till skillnad från Henrik ville jag inte ha en gammal stadstrampare, nej en MTB skulle vara. Jag började med att leta en lämplig ram.  Blocket och happymtb.org gav ingen utdelning, inte heller fick jag tag …