Måste rock handla om humans or dancers?

Var inte rock en rebellisk rörelse en gång i tiden?  Var inte musik något meningsfullt? Hade den inte en viktig, kritisk och informativ röst? Fanns det inte mer själ i det hela, inte bara  den så mekaniska och själlöst överproducerade kommersialism som nästan helt uteslutet tycks nå våra ofrivilliga öron i dagens dag? Men det kanske …