3 replies on “Banspårningen i Kittel går som smort!”

  1. Min norska farvoritsite säger -4 på lördag, kan bli bra det här.

Comments are closed.