2 replies on “Adventures”

  1. “the world is like a book And those who don’t travel read only a page”

  2. Lifelivers=bokmalar/plugghästar
    Det borde finnas en kunskapsgrad/beteckning för de som läser världens bok. Jag föreslår kort och gott ert “lifelivers-certifikat”.

Comments are closed.