lappsjukan

ja så sitter man på sitt rum, å så sitter man på sitt rum… Jag känner att lappsjukan varit hit och vänt några gånger! hur vet man när man har släppt in den innanför dörren? Studentkorridor verkar inte vara lika trevligt som förr i tiden… De va bättre förr som man säger när man vill klaga! Nu vill jag ju inte klaga, men måste bara säga att efter att ha varit bosatt på stället så är korridor inte ens i närheten av hur trivsamt, ödmjukt och underhållande som där. Människan är ett flockdjur och när jag blir stor…! Då ska jag aldrig bygga trånga studentrum utan kök 🙂 Haha Då blir det bara kollektiv !

Lappsjuka kan sägas vara ett tillstånd som människor kan komma i när man vistats i en öde trakt under längre tid och på grund av detta blivit nedstämda, delvis på grund av brist på social kontakt.

Gunnar Brobergs “Lappkaravaner på villovägar” -om uppvisandet av samer i Europa under 1800- och 1900-talet”, beskrivs lappsjuka som den hemlängtan många samer upplevde i samband med att vara hemifrån.

2 replies on “lappsjukan”

  1. Det är ju tämligen omöjligt att knäcka Stället! Men vi har ju alltid Whiskyonsdagen!!!

Comments are closed.