Privatekonomi för livslevare: Mest äventyr per krona genom rätt val av betal- och kreditkort

Jag gillar att optimera saker. Vare sig det gäller träning, kost, upplevelser, utrustning eller ekonomi. En bidragande orsak kan vara mitt arbete som projektledare men jag har hållit på med optimering, medvetet och omedvetet, långt innan dess. I och med detta har jag gjort en del efterforskningar för att kunna välja de mest fördelaktiga alternativen …